Lära känna styrelsen

På denna sida får du möjlighet att lära känna styrelsen. Vi prestenterar ledamöterna nedan med några enkla frågor och ett urval av yrkeslivserfarenheter sedan tidigare.

Styrelsen Sparbanksstiftelsen Sörmland

Övre rad fr. vänster; Sussie, Christer, Henrik, Caxton Nedre rad fr. vänster; Christine, Per, Liselott

Christine Edenborg

 • Varför har du valt att engagera dig i Sparbanksstiftelsen Sörmland?

Sörmlands Sparbank spelar en mycket stor roll för såväl företag som föreningsliv i vår bygd. Då jag tidigare har arbetat i Sörmlands Sparbank vet jag av egen erfarenhet hur stor betydelse Sparbanken har för de lokala företagens utveckling. Genom att engagera mig i Sparbanksstiftelsen Sörmland kan jag vara med och på riktigt bidra till en positiv utveckling för våra lokala föreningar och företag.

 • Vad tror du omställningen till fossilfri energi i Oxelösund får för betydelse för Onyx-området?

SSAB:s omställning till fossilfri stålproduktion är unik. Den sätter Oxelösund på världskartan och drar till sig internationellt intresse och investeringsvilja. SSAB är ett föredöme och en pilot för denna utveckling. Nödvändiga nyinvesteringar i processen skapar stora möjligheter för lokala företag, som arbetar som underleverantörer. Omställningen kommer att ge mycket goda förutsättningar för en positiv utveckling av ONYX-området.

Omställningen till fossilfri energi hos SSAB kommer att märkbart minska Sveriges koldioxidutsläpp.

 • Du har ett stort engagemang för företagande i regionen, hur tycker du man bäst ger företagen stöd för lokal tillväxt?

Välfärden i vårt närområde bygger i stor utsträckning på livskraftiga småföretag. Politiker och tjänstemän måste ha förståelse för företagarnas villkor och målmedvetet arbeta för att förbättra och förenkla vardagen för företagare. Ett bra samarbete med en lokal bank, som både ser och stöttar de lokala företagens och entreprenörernas tillväxt, är av största betydelse för ett blomstrande näringsliv och en livskraftig utveckling i vår bygd.

Urval av yrkeslivserfarenheter;

Egen konsultverksamhet inom affärsutveckling
Sörmlands Sparbank, företagschef i Nyköping och därefter stf Regionchef i Nyköping och Oxelösund.
Administrativ chef i internationellt industriföretag
Koncerncontroller i internationella företag
Biträdande avtalsdirektör i Landstinget Sörmland

Urval av styrelseerfarenheter;

Styrelseledamot i HSB Södermanlands län Ekonomisk förening och dess dotterbolag
Styrelseledamot i Kustbostäder Oxelösund AB
Styrelseordförande i Nyköpings Golfklubb och Ärila Golf AB
Styrelseledamot i Röda Korset, Nyköpingskretsen
Styrelseordförande i Stiftelsen Mikaeliskolan

 

Henrik Molenius

 • Varför har du valt att engagera dig i Sparbanksstiftelsen Sörmland?

Jag gillar verkligen lokala sparbanker, och eftersom jag arbetat 25 år i bank inkl. varit VD i en sparbank där det också var en lokal sparbanksstiftelse som ägde hela sparbanken, hoppas jag kunna bidra med bankkompetens i både hög- och lågkonjunktur och med samma mina erfarenheter hur det långsiktiga samspelet mellan stiftelse och bank ska fungera väl över tiden.

 • Du som har en lång erfarenhet av affärsbank och flera sparbanker, vad skiljer Sparbanker från affärsbanker i dina ögon?

Sparbanker ska vara mer lokala, mer långsiktiga och ha ett större hjärta. Sparbanken måste också ha ett evigt perspektiv. Över tiden måste man dock vara dugliga oavsett om man är sparbank eller affärsbank. I affärsbank pratar man A- och B-läge och i sparbanken pratar man färg på huset. Det finns enormt mycket lokal kompetens i en sparbank, den gäller det att bevara och utveckla.

 • Du har ett gediget intresse för analysarbete. Vad är det som gör att du tycker det är så kul?

Jag har alltid älskat siffror, men det var nog när jag läste en exekutive MBA i Köpenhamn, som jag blev mer strukturerad och alltid data- och fakta driven. Vi lever i en komplex värld och jag tror på att man måste tänka stort och tänka själv.

Urval av yrkeslivserfarenheter;

Nordbanken, rörelsechef Dalarna och Närke
Varbergs Sparbank, VD
Sparbanken Västra Mälardalen, vice VD och Företagschef

Urval av styrelseerfarenheter;

Styrelseordförande Ankarsrum Electric Motors AB, Ankarsrum
Styrelseledamot Booforsen Fastighets AB, Karlskoga
Styrelseledamot Ljungträ AB, Munktorp
Styrelseledamot J-O Johansson i Varberg AB, Varberg
Styrelseordförande Kontorsbolaget i Karlskoga AB, Karlskoga
Styrelseledamot Boda Såg i Dalarna AB, Svärdsjö.
Styrelseledamot Strivo AB, Göteborg

Liselott Hagberg

 • Varför har du valt att engagera dig i Sparbanksstiftelsen Sörmland?

Sparbanksidéen sträcker sig 200 år bakåt i tiden. Den bygger på idéen om människors sparande i kombination med utveckling- och stärkande av samhälle och bygder. Det tycker jag är fint och en idé som håller än. Jag vill gärna bidra till att stärka och utveckla framåt.

 • Du har ju lång erfarenhet av arbete, med utveckling av Sörmland. Vilka är Sörmlands styrkor?

Jag vill nämna tre, mångfald, närhet och entreprenörskap. I vårt län finns stor variation. Här finns många bra platser för utveckling och växande. Vi har närheten till huvudstaden och landsbygden runt hörnet. Här finns kust, skogar, fält och hagar. Vi har framstående entreprenörer och företag, många är verksamma inom hållbarhets området. Sörmland har således goda förutsättningar!

 • Du har en lång gärning bakom dig (och framför dig) inom matnäringen i Sörmland, varför är den så viktig?

Mat är hälsa, för att vi människor ska må bra behöver vi bra råvaror och förädlade produkter. I vårt län har utveckling inom småskalig matproduktion växt ordentligt under de senaste tjugo åren. I kombination med boende och kulturella utbud bidrar matnäringen även till kvalitativ besöksnäring.

Urval av yrkeslivserfarenheter;

Riksdagsledamot
Vice talman Sveriges Riksdag
Landshövding i Södermanlands län
Därutöver en rad uppdrag, i nämnder och utredningar.

Urval av styrelseerfarenheter;

Ordförande Mälardalens Högskola
Ledamot i Sörmlands Sparbanks styrelse
Ledamot i Nyföretagarcentrums nationella styrelse
Ordförande i Folkpartiet liberalerna Södermanland

Per Granat

 • Varför har du valt att engagera dig i Sparbanksstiftelsen Sörmland?

Kändes som en spännande utmaning, samt att jag såg det som en möjlighet att få vara med och påverka från starten när man bildade om Sörmlandssparbank till Aktiebolag och bildade en ny stiftelse som ägare till banken.

 • Du har ju lång erfarenhet av den finansiella sidan men har även varit engagerad i föreningslivet bl a som tränare. Vad anser du är viktigt inom föreningslivet framöver?

Att kunna attrahera människor att fortsätta engagera sig i det lokala föreningslivet. Det finns en stor utmaning att se till att det lokala föreningslivet fortsätter att ha lokala eldsjälar som orkar och vill engagera sig och det gäller både föreningar inom idrott och andra föreningar som t.ex. våra hembygdsföreningar som säkerställer vår historia och förmedlar denna.

 • Vad ser du för utmaningar för näringslivet i KFV regionen framöver?

En av utmaningarna är att säkerställa kapital för att klara framtida successioner/generationsskiften för att kunna ha kvar våra lokala företag med lokalt starka ägare som verkar och bor i KFV regionen.

Urval av yrkeslivserfarenheter;

Scania Bussar i Katrineholm
Redovisningsassistent hos LRF Konsult.
Revisorsassistent hos Ernst & Young
Auktoriserad revisor hos Ernst & Young
Kontorschef hos Ernst & Young för Katrineholm och delägare i Ernst & Young Sverige AB

Urval av styrelseerfarenheter;

Ledamot i Sparbanksstiftelsen Sörmland

Caxton Njuki

 • Varför har du valt att engagera dig i Sparbanksstiftelsen Sörmland?

För mig var det en självklarhet att visa mitt intresse efter 10 år i marknadsrådet lokalt i Oxelösund. Detta eftersom jag verkligen har älskat mitt uppdrag som ambassadör och att hjälpa banken samt kunderna att ge tillbaka till samhället. Sist men inte minst så har jag varit kund i banken sedan jag fick mitt första bankkort vid 15-16 årsåldern.

 • Hur har du glädje av din bakgrund som coach i styrelsearbetet?

Genom att ha coachat individer, organisationer och lag i över 15 år har jag utvecklat en förmåga att kunna se, förstå och utveckla dem vidare mot att optimera deras potential. Framgångsnyckeln har många gånger varit att kunna se saker ur andras perspektiv och även hjälpa dem att se saker från ett nytt perspektiv.

 • Du brukar ju lyfta förebilder när du föreläser och intervjuas. Varför är det viktigt med förebilder?

Jag tror väldigt mycket på att det du ser också kan bli din verklighet eller helt enkelt uppnåeligt. Genom att lyfta och synliggöra människor och goda handlingar så vet jag att andra inspireras. Positiv energi smittar och leder många gånger till nya positiva initiativ.

Urval av yrkeslivserfarenheter;

2009 startades företaget Caxton Sport Management där han arbetar som professionell hälso- & idrottscoach, konferencier, manager
Utsågs till världens bästa mentor 2021 av internationella organisationen Youth Business International i en konkurrens av 66 länder från 6 olika kontinenter.
Erfarenheter från idrottsvärlden från föreningsnivå/klubb, idrottsgymnasium till förbundskapten på olika mästerskap som VM, EM och NM i tennis.
Författare till boken, ”Five Star Boost” tillsammans med Erik Ullsten som var en av Barack Obamas rådgivare under 7,5 år när han var president. Boken handlar om att öka sin affärsmässiga kapacitet och sin personliga kapacitet.

Urval av styrelseerfarenheter;

Väldigt engagerad i olika styrelser och har idag uppdrag i sex olika styrelser. Uppdragen sträcker sig från regeringsnivå i Insynsrådet till att stötta entreprenörskap i Sörmland genom Ung Företagsamhet Södermanland.

Christer Eklind

 • Varför har du valt att engagera dig i Sparbanksstiftelsen Sörmland?

Efter 20 år som vd i Sala Sparbank kändes detta som ett intressant och utmanande uppdrag. En spännande tid som Sörmlands Sparbank går till mötes på många sätt inte minst då kopplat till ombildningen med aktiebolag och ägarstiftelse. Jag tror och hoppas kunna bidra med mina erfarenheter och ett stort sparbankshjärta.

 • Vilken var er bästa insats för samhället under din tid i Sala Sparbank?

Jag introducerade den så kallade sparbanksmiljonen i Sala redan 2003. Drygt 500 engagemang och projekt som tagit del av medel från miljonen under dessa år varav många inte kommit till stånd annars. Dessutom stolt över alla de samarbeten vi har och har haft med skolorna i kommunerna. Givetvis också att vi som första bank i Norden miljöcertifierades redan 2003. Vi banade väg för många svenska storbanker och sparbanker att haka på efter oss.

 • Hur viktiga är företagen för det lokala samhället egentligen?

Vi lever i symbios med det lokala samhället där många aktörer är särskilt viktiga. Det gäller naturligtvis näringslivet och våra företag men likväl också skola, vård och omsorg och inte minst föreningslivet. Allt detta tillsammans ger vid handen om våra orter är attraktiva att bo, leva och verka i för såväl våra företag men även privatpersoner. Inom många av dessa områden kan banken göra skillnad och vara en positiv kraft för fortsatt utveckling.

Urval av yrkeslivserfarenheter;

Drygt 10 år inom SEB med olika ledande befattningar såväl lokalt, regionalt och nationellt.
20 år som vd Sala Sparbank

Urval av styrelseerfarenheter;

Styrelseledamot Sala Sparbank
Styrelseledamot Sparbankernas Riksförbund
Styrelseledamot i olika näringslivsbolag i Sala och Heby kommuner
Ordförande Sala Samverkansförening
Styrelseledamot Swedbank Finans
Styrelseledamot/vice ordförande Sparbanksstiftelsen Sörmland (pågående)

Sussie Stjernström Olsson

 • Varför har du valt att engagera dig i Sparbanksstiftelsen Sörmland?

Jag hoppas på att kunna bidra med fler perspektiv inom Sparbanksstiftelsens samhällsengagemang, så att ännu fler av invånarna i Sörmland nås och så att vi tillsammans kan bidra till utveckling. Alla människors lika värde, Idrott, kultur och samverkan mellan olika aktörer ligger mig varmt om hjärtat.

Tillsammans kan vi bidra till att få människor och företag att växa och på det sättet blir Sörmland en självklar och attraktiv plats att vilja bo på.

 • Du brinner för idrottsrörelsen, vad ser du för utmaningar framöver där?

Idrottsrörelsen med en demokratisk, ideell organisationsstruktur är unik i Sverige och något att värna om. Idrottens gemensamma strategi 2025 är att jobba för en trygg, inkluderande och normmedveten idrott.
Utifrån det ekonomiska läget med ökade energi- och bränslepriser, så kan det innebära ökade medlems-, tränings- och tävlingsavgifter, vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för alla att kunna vara delaktiga och kunna utöva sin idrott. Tillgången av tillgängliga anläggningar, skog, mark och vatten för att kunna bedriva föreningsidrott är ytterligare en utmaning att ha i åtanke.

Sörmland har en vision om att bli landets friskaste region. Vi har samtidigt idrottssvaga områden där föreningsdriven idrott är lägre än på många andra håll i landet. Här kan jag se olika utmaningar gällande samhällets folkhälsa och socioekonomiska förutsättningar. Föreningslivet har stor betydelse för samhällsnyttan och har behov av samverkan och stöd för att öka chansen att nå förändring och utveckling inom detta.

 • Har du något förslag/någon idé på ett drömprojekt?

Ett samverkansprojekt som skulle underlätta på riktigt för att föreningar ska kunna fokusera på att bedriva sin föreningsverksamhet så bra som möjligt. Flera olika samhällsaktörer går samman och skapar förutsättningar för en samordning av en ”mötesplats” för personer som är intresserade av att vara ledare, funktionärer, lotsar, volontärer eller att få andra uppdrag inom dessa områden. Ett konkret område skulle kunna vara att erbjuda volontärskap i samband med att föreningar arrangerar tävlingar, cuper, större arrangemang. Ett annat område att utveckla, skulle kunna vara lotsar som kan fungera som brygga mellan skola/fritids och föreningsverksamhet.

Jag förespråkar också samverkansprojekt där man erbjuds upplevelser i olika nya miljöer. Detta för att skapa en bättre förståelse och respekt för varandra, där man kanske kan hitta nya intressen och nya vänner som kan få oss att växa som människor. En mix av kultur, idrott och friluftsliv där man möts på varandras arenor utifrån en nyfikenhet.

Urval av yrkeslivserfarenheter;

Har sedan 2010 jobbat som idrottskonsulent och sakkunnig inom inkluderande och normmedveten idrott, med fokus på idrott för personer med funktionsnedsättning. Olika uppdrag gällande utbildning, folkbildning, processledning, förening- och verksamhetsutveckling och rörelsesatsning inom idrottsrörelsen. Exempelvis på RF-SISU Sörmland, Södermanlands Parasportförbund, Södermanlands Innebandyförbund och för Svenska Parasportförbundet. I min ordinarie tjänst på RF-SISU Sörmland jobbar jag nu nationellt under två år som Projektledare på Riksidrottsförbundet och resterande tid med Rörelsesatsningen i Sörmland.

Har tidigare arbetat många år på grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som idrottslärare, fritidspedagog och resurspedagog. Tidigare erfarenhet även av att arbete inom restaurang och servering.

Urval av styrelseerfarenheter;
Förtroendevald, ordförande i Fackklubben Unionen.
Ledamot, representant med eventfokus i I-rådet. Ett rådgivande råd för Special Olympics Sverige och Svenska Parasportförbundet
Valberedare Katrineholms kanotklubb
Valberedare Katrineholms innebandyklubb
Valberedare Föreningen idrott för alla Katrineholm.
Ledamot, suppleant KIF Basket
Ledamot i tidigare innebandyklubb, LE-96
Föreningsrepresentant från KIF Basket i Katrineholmsveckans styrelse