Välkommen Anders Thorson!

Välkommen Anders Thorson!

Lär känna Stiftelsens nya verkställande tjänsteperson!

Hej Anders! Välkommen till Sparbanksstiftelsen Sörmland!!

  • Tack, det känns väldigt inspirerande och roligt att vara här!

 

Hur känns det att komma till en ny organisation, som ändå funnits i 190 år?

  • Det finns säkert en del utmaningar i det, men i grund och botten ger den långa historiken en enorm stadga till den nya organisationen. Sparbanksstiftelsen Sörmland äger ju numera Sörmlands Sparbank AB efter det att Sparbanken ombildats till bankaktiebolag. En av Stiftelsens huvuduppgifter är att fortsätta göra samhällsnytta i de fem kommuner Sparbanken är verksam.

 

Berätta lite om vad du gjort tidigare!

  • Innan jag hamnade i finansbranschen jobbade jag under många år som VD och Koncernchef i olika företag inom industrin. Efter ett år i styrelsen för Hälsinglands Sparbank tillträdde jag 2006 som VD för Hälsinglands Sparbank. De senaste sex åren har jag arbetat på Sparbankernas Riksförbund.Under de här 17 åren har jag samtidigt haft uppdrag i olika stiftelser, både utdelande stiftelser och en vinstandelsstiftelse.

 

Vad är ditt första intryck av Samhällsengagemanget i Sörmland?

  • Jamen, mitt första intryck av Samhällsengagemanget i Sörmland fick jag redan 2005 och det präglas av det faktum att Sörmlands Sparbank för många Sparbanker varit en förebild vad gäller den samhällsnytta man bidragit med. Stiftelsen ska nu, tillsammans med Sörmlands Sparbank, fortsätta utveckla Samhällsengagemanget i Sörmland och jag hoppas kunna bidra till detta med erfarenheter, kunskap och nätverk men framförallt med mitt starka engagemang för sparbanksidén.

 

Hur kommer man i kontakt med dig?

 

Till sist, varmt lycka till Anders!

  • Tack så mycket – det är en stor förmån att utifrån Stiftelsen få möjligheten att arbeta för Sörmlands bästa.