Vilka projekt har vi beviljat?

Vilka projekt har vi beviljat?

Här kan du läsa vilka projekt som beviljats under den senaste tiden!

Alla beviljade projekt och initiativ publiceras här; Våra projekt

Det är styrelsen i Sparbanksstiftelsen Sörmland som beslutar om projektansökningar, tillsammans med två regionala Marknadsråd och en Kunskapskommitté. Marknadsråden består alltid av invånare från varje verksamhetsort och Kunskapskommittén består av förtroendevalda med god kunskap och insikt om grundskolan.