Vi beviljar hundratals projekt varje år!

Vi beviljar hundratals projekt varje år!

Tack vare kunderna i Sörmlands Sparbank kan vi ge bidrag till projekt som utvecklar våra orter. Vi investerar i framtiden!

Sörmlands Sparbank beviljar mellan 100 – 200 projekt varje år. Det är eldsjälarna, föreningarna eller entreprenörerna som ofta saknar projektmedel för att genomföra sina idéer. Tack vare kunderna i Sörmlands Sparbank har vi möjlighet att vara den som möjliggör projektet, som t ex i fallet med bilden ovan – Onyx Innebandy som kunde bedriva innebandyträning utomhus – coronaanpassat! Likaså i Katrineholm! Projekten handlar om allt mellan himmel och jord men gemensamt för de beviljade projekten är att de bidrar till att man vill bo, besöka och arbeta i våra kommuner. Något som gynnar oss alla!