Sparbanksstiftelsen Sörmland bildas!

Sparbanksstiftelsen Sörmland bildas!

Efter mindre än ett år från huvudmännens enhälliga beslut, kunde Sparbanksstiftelsen Sörmland bildas.

Den 17 maj kom Finansinspektionens godkännande att bilda Sparbanksstiftelsen Sörmland. Så den 31 maj kunde vi hålla de tre stämmorna, en stämma som avslutade Sörmlands Sparbank i dess dåvarande form, en annan stämma som bildade Sörmlands Sparbank AB:s ägare och slutligen en stämma som bildade själva bankaktiebolaget. Stämningen var god och samtliga huvudmän, kollegor och ambassadörer fick ta del av en spargris utställning under kvällen.